Novosti

Anketni upitnik za mlade

Posted at 12/04/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment

Anketni upitnik za mlade (od 15 do 30 godina starosti) kojeg bi trebali popuniti mladi s područja Karlovačke županije vezano uz izradu Programa za mlade Karlovačke županije.

http://capi.ipsosadria.com/hr/webcatioth/indexpopup.php3?id_project=335

Inicijator izrade Programa za mlade Karlovačke županije je Županijski savjet mladih, provoditelj projekta je Karlovačka županija u partnerstvu s udrugom Carpe diem iz Karlovca, a projekt je odobren i sufinanciran sredstvima  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Karlovačke županije.