Author Archive

 • Odluka o izradi – III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo

  Odluku o izradi - III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo preuzmite : OVDJE

  Posted at 17/04/2018 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Sretan i blagoslovljen Uskrs!

  Povodom nadolazećih Uskršnjih blagdana svim mještanima Općine Bosiljevo i svim ljudima dobre volje čestitamo najveći kršćanski blagdan Uskrs te svima želimo obilje blagoslova, sreće i zdravlja. Uskrs je vrijeme ponovnog rađanja, vrijeme preporoda i pobjede života nad smrću. Neka nas vjera u te ideale prati kako bismo u zajedništvu i solidarnosti izgrađivali naše bolje sutra. Općinski načelnik Josip Kasun

  Posted at 29/03/2018 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Poslovno industrijsku zonu

  Dana 31. siječnja 2018. općinski je načelnik donio Odluku kojom se potvrđuje da za urbanistički plan uređenja Poslovno industrijske zone Bosiljevo (UPU 9) i s time u vezi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Cijelu odluku pogledajte OVDJE.

  Posted at 31/01/2018 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Javna rasprava – Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

  Obavještavamo Vas da od 22. siječnja do 23. veljače 2018. traje javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Gradova Duge Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje (područje Projekta 2). Projektni dokumenti za javnu raspravu dostupni su na mrežnim stranicama Karlovačke županije (https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/javna-rasprava-projekt-2.html).

  Posted at 22/01/2018 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • NATJEČAJ za dodjelu STIPENDIJA UČENICIMA i STUDENTIMA za školsku/akademsku godinu 2017/18.

  1. NATJEČAJ za dodjelu stipendija 2. Odluka o raspisivanju natječaja 3. ZAHTJEV – socijalni i deficitarni 4. ZAHTJEV – daroviti 5. Pravilnik o stipendiranju 6. Odluka o broju i visini stipendija 7. Odluka o deficitarnim zanimanjima   8. Primjer ugovora za učenike 9. Primjer ugovora za studente

  Posted at 25/10/2017 | By : | Categories : Natječaji,Novosti | 0 Comment
 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Bosiljevo 

  Sukladno članku 21. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17), Općina Bosiljevo u svojstvu davatelja koncesije donosi ovu Dokumentaciju za nadmetanje. 1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 1. OPĆI PODACI 1.1. NAZIV I SJEDIŠTE DAVATELJA KONCESIJE, BROJ TELEFONA, BROJ TELEFAKSA, INTERNETSKA ADRESA TE ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE 1.1. Naziv: Općina Bosiljevo 1.2. Sjedište: Bosiljevo 1.3. Adresa: Bosiljevo 14 1.4. Telefon: 047/857007 1.5. OIB: 08374469913 1.6. Fax: 047/857026 1.7. Adresa elektroničke pošte: opcina.bosiljevo@ka.t-com.hr 1.8. web adresa: www.bosiljevo.hr 1.9. Odgovorna osoba: Josip Kasun, općinski načelnik 1.2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA Osoba ...

  Posted at 09/10/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Javni poziv za dostavu projekata/projektnih ideja malih poljoprivrednih gospodarstava LAG

  U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LEADER mrežom Hrvatske LAG-ovi će započeti s raspisivanjem LAG natječaja u prvim danima 11.-og mjeseca. Pravilnik za provedbu podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. (pročišćena verzija) 15.9.2017. upućen je u proceduru potpisa od strane ministra poljoprivrede g. Tomislava Tolušića i objavu u Narodnim novinama. Očekujemo da će isti biti objavljen do kraja rujna te ćemo postupati po navedenom. Javni poziv za dostavu projekata/projektnih ...

  Posted at 22/09/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo

  Klasa: 402-08/17- 01/01 Urbroj: 2133/12-01/01- 17-01 Bosiljevo, 18.08.2017. Na temelju članka 8. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 18/2016) te čl. 47. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 28/2013 i 02/2013) općinski Načelnik Općine Bosiljevo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo Cijeli javni natječaj pogledajte ovdje Prilog_I Prilog_II Prilog_III Prilog_IV    

  Posted at 17/08/2017 | By : | Categories : Natječaji,Novosti | 0 Comment
 • OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

  Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja ...

  Posted at 17/07/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • OBAVIJEST

  04.07.2017. – DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. Obavijest fizičkim i pravnim osobama  na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za ...

  Posted at 05/07/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
Page 3 of 6123456