Bosiljevo

  • Povijest, kultura i znamenitosti Općine Bosiljevo

0000452343_l_0_kb0zvqNekada je Bosiljevo bilo dom hrvatskih plemića a danas je malo mjesto koje će putnika namjernika dočekati ljepotom svoje netaknute prirode, bijelinom nošnje, blagom svojih crkava i neotkrivenim tajnama slavne prošlosti.

Arheološki nalazi potvrđuju naseljenost na ovom području u pretpovijesno doba, ali prvi pisani dokumenti u kojima se spominje Bosiljevo datiraju iz 1334. godine. Ivan Arhiđakon Gorički navodi u statutu Zagrebačke nadbiskupije župu „sancti Mauri de Bozilo“.

Današnja općina Bosiljevo je smještena između rijeke Kupe i Dobre a na samom ulazu u Gorski kotar.

Prema jugu Bosiljevo graniči s gradom Vrbovskim u Primorsko-goranskoj županiji, na jugoistoku s gradom Ogulinom, na istoku s općinom Generalski Stol i na sjeveru s općinom Netretić. Obuhvaća područje 43 naselja koja čine četiri mjesna odbora: Bosiljevo, Grabrk, Prikuplje i Vodena Draga, u kojima po popisu 2011. godine živi 1284 stanovnika.

Bosiljevo_Croatia_A1-A6Prostor općine reljefno je kraški kraj kroz koji se provlače brda: Družac (469 m), Rizine (298 m), Gradišće (299 m) i Privis (461 m) čiji lanac uranja na zapadu u rijeku Kupu a na istoku u rijeku Dobru. Zbog reljefa i oštrije gorske klime žitelji se tradicionalno bave uzgojem otpornijih poljoprivrednih kultura, a u novije vrijeme sve više ovčarstvom i nešto manje govedarstvom.

Zavičajni govor je kajkavsko-ikavski, uz vanjske utjecaje koji su posljedica stalnih migracija stanovništva.

Općina Bosiljevo samostalno je postojala od 1860. do 1948. godine, kad su je tadašnje vlasti ukinule. Ponovno je konstituirana u samostalnoj Republici Hrvatskoj 1993. godine i ustrojena u Karlovačkoj županiji.

Dan općine se slavi 15. lipnja, na dan sv. Vida mučenika.

DSC_0105Posljednjih godina su se učinili značajni pomaci u izgradnji komunalne infrastrukture. Cijelo područje općine je pokriveno vodovodnom mrežom, asfaltirane su lokalne ceste, mreža za napajanje električnom energijom je obnovljena, te se tako poboljšao život u ovom napaćenom kraju. Izgradnjom autoputa Zagreb – Rijeka kao i čvora za Split i Rijeku, stvoreni su uvjeti da Bosiljevo ponovno postane perspektivno mjesto za život i rad. Udaljenost od Bosiljeva do Zagreba kao i do Rijeke iznosi svega 70 km. Zbog takvog izuzetnog prometnog položaja izgrađena je Industrijsko – Poslovna zona.

Snažnu perspektivu razvoja, današnje rukovodstvo općine vidi stavljanjem u funkciju ove zone kao i u razvoju poljoprivrede i turizma.

35083602Kulturno – povijesni spomenici: Stari grad s parkom, ostaci dvorca Stelnika, mnogobrojne crkve i kapele kao i prirodne ljepote: pitoreksna brda, rijeke Kupa i Dobra, izvori i potoci, pitome bjelogorične šume bogate gljivama i kestenom te neistražene špilje, bogatstvo su koje ima ovaj kraj. Bogato stanište divljači preduvjet je za razvitak lovnog turizma.

Sa svojom ruralnom tradicijom te izvornom ljepotom, Bosiljevo bi zasigurno uskoro trebalo doći na sve turističke karte Hrvatske. Stvorili su se uvjeti za bolji život i ostanak na rodnoj grudi jer tu ljubuju nizina i gorje a dvorci čuvaju tajne stare slave djedovine, u srcu domovine, na pragu gorske i kontinentalne Hrvatske.

Dobrodošli u općinu Bosiljevo !

lenta

 

  • Popis naselja Općine Bosiljevo:

sv13

Beč, Bitorajci, Bosanci, Bosiljevo, Dani, Dugače, Fratrovci, Fučkovac, Glavica, Grabrk, Hrsina, Jančani, Johi, Kasuni,Korenić Brdo, Kraljevo Selo, Krč Bosiljevski, Laslavići, Lipovšćaki, Lisićina Gorica, Malik, Mateše, Milani, Novo Selo Bosiljevsko, Orišje, Otok na Dobri, Podrebar, Podumol, Potok Bosiljevski, Pribanjci, Rendulići, Resnik Bosiljevski, Sela Bosiljevska, Skoblić Brdo, Soline, Spahići, Strgari, Špehari, Umol, Varoš Bosiljevski, Vodena Draga, Vrhova Gorica, Žubrinci.

lenta

sv28U ne tako davna vremena na području općine djelovalo je nekoliko osnovnih i područnih škola. Djeca s područja općine danas polaze osnovne škole u dvjema državama, dvjema županijama, dvama gradova i dvjema općinama.
Škola u Bosiljevu područna je škola Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Dugoj Resi.
Nova školska zgrada izgraðena je 2000. godine.

 

lenta

K_Frankopan2Na području općine djeluju Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosiljevo, osnovano 1934.godine, i Dobrovoljno vatrogasno društvo Grabrk, osnovano 1951. godine, kulturno-umjetničko društvo “Frankopan” i Lovačko društvo “Družac”.

 

 

 

lenta