Novosti

 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Bosiljevo 

  Sukladno članku 21. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17), Općina Bosiljevo u svojstvu davatelja koncesije donosi ovu Dokumentaciju za nadmetanje. 1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 1. OPĆI PODACI 1.1. NAZIV I SJEDIŠTE DAVATELJA KONCESIJE, BROJ TELEFONA, BROJ TELEFAKSA, INTERNETSKA ADRESA TE ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE 1.1. Naziv: Općina Bosiljevo 1.2. Sjedište: Bosiljevo 1.3. Adresa: Bosiljevo 14 1.4. Telefon: 047/857007 1.5. OIB: 08374469913 1.6. Fax: 047/857026 1.7. Adresa elektroničke pošte: opcina.bosiljevo@ka.t-com.hr 1.8. web adresa: www.bosiljevo.hr 1.9. Odgovorna osoba: Josip Kasun, općinski načelnik 1.2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA Osoba ...

  Posted at 09/10/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Javni poziv za dostavu projekata/projektnih ideja malih poljoprivrednih gospodarstava LAG

  U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LEADER mrežom Hrvatske LAG-ovi će započeti s raspisivanjem LAG natječaja u prvim danima 11.-og mjeseca. Pravilnik za provedbu podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. (pročišćena verzija) 15.9.2017. upućen je u proceduru potpisa od strane ministra poljoprivrede g. Tomislava Tolušića i objavu u Narodnim novinama. Očekujemo da će isti biti objavljen do kraja rujna te ćemo postupati po navedenom. Javni poziv za dostavu projekata/projektnih ...

  Posted at 22/09/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo

  Klasa: 402-08/17- 01/01 Urbroj: 2133/12-01/01- 17-01 Bosiljevo, 18.08.2017. Na temelju članka 8. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 18/2016) te čl. 47. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 28/2013 i 02/2013) općinski Načelnik Općine Bosiljevo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo Cijeli javni natječaj pogledajte ovdje Prilog_I Prilog_II Prilog_III Prilog_IV    

  Posted at 17/08/2017 | By : | Categories : Natječaji,Novosti | 0 Comment
 • OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

  Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja ...

  Posted at 17/07/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • OBAVIJEST

  04.07.2017. – DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. Obavijest fizičkim i pravnim osobama  na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za ...

  Posted at 05/07/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • POSLOVNIK Općinskog vijeća općine Bosiljevo – pročišćeni tekst

  POSLOVNIK Općinskog vijeća općine Bosiljevo pročišćeni tekst (Službeni glasnik općine Bosiljevo 03/2009,28/2013 i 02/2013)   UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, sastava i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća općine Bosiljevo.     ...

  Posted at 31/05/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Anketni upitnik za mlade

  Anketni upitnik za mlade (od 15 do 30 godina starosti) kojeg bi trebali popuniti mladi s područja Karlovačke županije vezano uz izradu Programa za mlade Karlovačke županije. http://capi.ipsosadria.com/hr/webcatioth/indexpopup.php3?id_project=335 Inicijator izrade Programa za mlade Karlovačke županije je Županijski savjet mladih, provoditelj projekta je Karlovačka županija u partnerstvu s udrugom Carpe diem iz Karlovca, a projekt je odobren i sufinanciran sredstvima  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Karlovačke županije.

  Posted at 12/04/2017 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju javne rasvjete na području općine Bosiljevo

  Na temelju članka 1. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 13/2015), a sukladno članku 18.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Cijeli poziv pogledajte OVDJE Rekonstrukcija javne rasvjete ...

  Posted at 16/12/2016 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Poziv za dostavu ponude za radove na uređenju pješačkih staza na groblju Johi, Pribanjci i Bosiljevo

  Na temelju članka 1. Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 13/2015), a sukladno članku 18.stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Cijeli poziv preuzmite OVDJE Troškovnik - groblja ...

  Posted at 16/12/2016 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
 • Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga građana koje djeluju na području općine Bosiljevo

  Na temelju članka 47. Statuta općine Bosiljevo ( Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 28/2013 i 02/2013) i članka 18. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području općine Bosiljevo ( Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 18/2016) općinski Načelnik općine Bosiljevo dana 23.09.2016. godine donosi O D L U K U o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga građana koje djeluju na području općine Bosiljevo Cijelu odluku pročitajte ovdje

  Posted at 29/09/2016 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment
Page 3 of 6123456