Javna nabava

  • JAVNA NABAVA

  • REGISTAR UGOVORA

  • JAVNA NADMETANJA – BAGATELNA NABAVA

  • SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/11) , OPĆINA BOSILJEVO, BOSILJEVO 14, BOSILJEVO ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

-PAGAL-proizvodno uslužni obrt vl. Josip Kasun, Bosiljevo 15, Bosiljevo

-Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa