Novosti

Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Poslovno industrijsku zonu

Posted at 31/01/2018 | By : | Categories : Novosti | 0 Comment

Dana 31. siječnja 2018. općinski je načelnik donio Odluku kojom se potvrđuje da za urbanistički plan uređenja Poslovno industrijske zone Bosiljevo (UPU 9) i s time u vezi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Cijelu odluku pogledajte OVDJE.