Ostale vijesti

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bosiljevo

  16. 1. 2018. Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine  Bosiljevo možete preuzeti OVDJE. 12. 1. 2018. Prijedlog  i obrazac Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bosiljevo možete preuzeti OVDJE.

  Postavljeno12/01/2018 | od : | Kategorija : Novosti | 0 komentara
 • NATJEČAJ za dodjelu STIPENDIJA UČENICIMA i STUDENTIMA za školsku/akademsku godinu 2017/18.

  1. NATJEČAJ za dodjelu stipendija 2. Odluka o raspisivanju natječaja 3. ZAHTJEV – socijalni i deficitarni 4. ZAHTJEV – daroviti 5. Pravilnik o stipendiranju 6. Odluka o broju i visini stipendija 7. Odluka o deficitarnim zanimanjima   8. Primjer ugovora za učenike 9. Primjer ugovora za studente

  Postavljeno25/10/2017 | od : | Kategorija : Natječaji,Novosti | 0 komentara
 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Bosiljevo 

  Sukladno članku 21. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17), Općina Bosiljevo u svojstvu davatelja koncesije donosi ovu Dokumentaciju za nadmetanje. 1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE 1. OPĆI PODACI 1.1. NAZIV I SJEDIŠTE DAVATELJA KONCESIJE, BROJ TELEFONA, BROJ TELEFAKSA, INTERNETSKA ADRESA TE ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE 1.1. Naziv: Općina Bosiljevo 1.2. Sjedište: Bosiljevo 1.3. Adresa: Bosiljevo 14 1.4. Telefon: 047/857007 1.5. OIB: 08374469913 1.6. Fax: 047/857026 1.7. Adresa elektroničke pošte: opcina.bosiljevo@ka.t-com.hr 1.8. web adresa: www.bosiljevo.hr 1.9. Odgovorna osoba: Josip Kasun, općinski načelnik 1.2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA Osoba ...

  Postavljeno09/10/2017 | od : | Kategorija : Novosti | 0 komentara
 • Javni poziv za dostavu projekata/projektnih ideja malih poljoprivrednih gospodarstava LAG

  U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LEADER mrežom Hrvatske LAG-ovi će započeti s raspisivanjem LAG natječaja u prvim danima 11.-og mjeseca. Pravilnik za provedbu podmjere 19.2., 19.3. i 19.4. (pročišćena verzija) 15.9.2017. upućen je u proceduru potpisa od strane ministra poljoprivrede g. Tomislava Tolušića i objavu u Narodnim novinama. Očekujemo da će isti biti objavljen do kraja rujna te ćemo postupati po navedenom. Javni poziv za dostavu projekata/projektnih ...

  Postavljeno22/09/2017 | od : | Kategorija : Novosti | 0 komentara
 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo

  Klasa: 402-08/17- 01/01 Urbroj: 2133/12-01/01- 17-01 Bosiljevo, 18.08.2017. Na temelju članka 8. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 18/2016) te čl. 47. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 28/2013 i 02/2013) općinski Načelnik Općine Bosiljevo raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo Cijeli javni natječaj pogledajte ovdje Prilog_I Prilog_II Prilog_III Prilog_IV    

  Postavljeno17/08/2017 | od : | Kategorija : Natječaji,Novosti | 0 komentara
 • OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

  Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor. Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja ...

  Postavljeno17/07/2017 | od : | Kategorija : Novosti | 0 komentara
 • OBAVIJEST

  04.07.2017. – DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. Obavijest fizičkim i pravnim osobama  na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za ...

  Postavljeno05/07/2017 | od : | Kategorija : Novosti | 0 komentara