OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Bosiljevo da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu

najkasnije do 30. rujna 2017. godine.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Bosiljevo za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.bosiljevo.hr, a mogu se preuzeti i u Općini Bosiljevo.

Ispunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti:

› osobno, predajom u općini Bosiljevo, u vremenu od 08:00h-14:00h,

› putem pošte, na adresu Općina Bosiljevo, Bosiljevo 14, 47251 Bosiljevo ili

› elektroničkim putem, na e-mail adresu: opcina. bosiljevo@ka.t-com.hr.

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati na prethodno naveden način.

Cijelu obavijest pročitajte OVDJE

Stambeni prostor obrazac PNE

Poslovni prostor obrazac PNE

Neizgrađeno građevinsko zemljište obrazac PNE

 

 

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice