Odluka o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Poslovno industrijsku zonu

Dana 31. siječnja 2018. općinski je načelnik donio Odluku kojom se potvrđuje da za urbanistički plan uređenja Poslovno industrijske zone Bosiljevo (UPU 9) i s time u vezi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Cijelu odluku pogledajte OVDJE.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice