POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE BOSILJEVO

POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE BOSILJEVO

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Bosiljevo objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Bosiljevo izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bosiljevo (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 7. do 21. svibnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u Jedinstveno upravnom odjelu. Program je također objavljen na internetskoj stranici Općine Bosiljevo ( http://bosiljevo.hr/ ).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (21.svibnja 2018. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Bosiljevo u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena I adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Bosiljevo ili poštom, zaključno s 21. svibnjem 2018. godine.

  1. OBRAZAC-SAVJETOVANJE
  2. Obrazloženje za Program raspolaganja Bosiljevo
  3. POZIV NA JAVNI UVID
  4. PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
  5. Tablica- čestice
enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice