Javni natječaj za višeg upravnog referenta – komunalno poljoprivrednog redara

REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA BOSILJEVO, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – KLASA:112-02/18-01/03   URBROJ:2133/12-01/01-18-01

            Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18) privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bosiljevo raspisuje

    JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bosiljevo

               objavljen u Narodnim novinama br. 68/18  od 27. srpnja 2018. godine

Raspisuje se javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravnom odjelu Općine Bosiljevo na radno mjesto:

1. viši upravni referent- komunalno poljoprivredni redar ( 1 izvršitelj- m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

            Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– sveučilišni prvostupnik  ili stručni prvostupnik  javne uprave

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit

2. referent za računovodstvo i financije ( 1 izvršitelj- m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

            Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

srednja stručna sprema ekonomske struke

najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

poznavanje rada na računalu

položen državni stručni ispit

OPĆINA BOSILJEVO

UPUTE I OBAVJESTI KANDIDATIMA PREUZMITE : OVDJE

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice