Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

  • ODLUKU O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III ID PPUO BOSILJEVO – preuzmite: OVDJE
enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice