Dostava izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima za 2018. godinu

Molimo Vas da nam dostavite izvješće o potrošnji proračunskih sredstava za 2018. godinu iz razloga obaveze kontrole namjenskog trošenja sredstava iz proračuna Općine Bosiljevo i izvješćivanje o tome nadležnih institucija.
Molimo Vas da nam traženo izvješće dostavite najkasnije do 01.veljače 2019.godine, na obrascu PROR-POT. Uz obrazac je potrebno priložiti i račune.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice