Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Bosiljevo u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA,  KARLOVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA BOSILJEVO, OPĆINSKI NAČELNIK – KLASA: 402-03/19-01/02; URBROJ: 2133/12-01/03-19-02

Na temelju članka 8. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo (Službeni glasnik Općine Bosiljevo broj 18/2016) te čl. 46. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18) općinski Načelnik Općine Bosiljevo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo

 

Tekst natječaja, obrasce i svu dokumentaciju možete pronaći u nastavku:

4.1 Obrazac provjere formalnih za 2019. godinu

5. Obrazac opisa projekta

6. Obrazac prijave proračuna 2019.

7. Izjava o financiranim projektima 2019

8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2019

9. Izjava o partnerstvu 2019.

10. Izjava izvoditelja aktivnosti 2019

11. Obrazac životopisa voditelja projekta 2019

12. Obrazac opisnog izvještaja projekta 2019

13. Obrazac financijskog izvještaja 2019

14. Popis dokumentacije 2019

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo

Odluka

Upute za prijavitelje 2019.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice