Natječaj za dodjelu jednokratne pomoći studentima s područja Općine Bosiljevo za akademsku godinu 2018./2019.

REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA BOSILJEVO, NAČELNIK – KLASA: 402-01/19-01/01; URBROJ:2133/12-01/03-19-02

Na temelju članka 46. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni glasnik općine Bosiljevo 01/18,02/18) Načelnik Općine Bosiljevo dana 28.02.2019. godine raspisuj

 NATJEČAJ

 za dodjelu jednokratne pomoći studentima s područja općine Bosiljevo za akademsku godinu 2018./2019.

 

Tekst natječaja, odluku i zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć studentima možete pronaći u nastavku:

Natječaj za dodjelu jednokratne pomoći studentima

Odluka

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć studentima

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice