Poziv na dostavu ponuda za Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Bosiljevo

Naručitelj Općina Bosiljevo pokrenula je postupak jednostavne nabave Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Bosiljevo, EVB-JN-01/19, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00kn bez PDV-a., te provodi postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Općine Bosiljevo, broj 02/17).

 

Poziv na dostavu ponuda za Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Bosiljevo preuzmite OVDJE.

PRILOG II – TROŠKOVNIK


Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice