JAVNI POZIV – OBAVIJEST nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Općina Bosiljevo objavljuje

JAVNI POZIV

kojim Općina Bosiljevo, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Općine Bosiljevo, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu.

 

Javni poziv u cijelosti preuzmite OVDJE.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice