OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA OPĆINE BOSILJEVO o obvezi izdavanja e-računa

Općina Bosiljevo od 1. srpnja 2019. godine ima obvezu zaprimanja  računa  isključivo u elektroničkom obliku i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i male nabave, te nabave  putem narudžbenica.

Naime, Općina Bosiljevo, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa (NN 94/2018), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavnu nabavu.

Molimo sve naše dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Općina Bosiljevo od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

Jedini računi koje ćemo moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku (XML formatu) poslani putem informacijskog posrednika.

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika.

Informacijski posrednik Općine Bosiljevo je FINA.

Za eventualne dodatne informacije vezano za obvezu izdavanja elektroničkih računa možete se obratiti službenicima Općine Bosiljevo na telefon 047/857-023, 047/857-007 ili mail: opcina.bosiljevo@ka.t-com.hr

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice