Izvješće o radu načelnika Općine Bosiljevo za prvo polugodište 2019. godine

Temeljem članka 35.b stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 48. Statuta Općine Bosiljevo Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanjlipanj tekuće godine.

 

Izvješće o radu načelnika Općine Bosiljevo za prvo polugodište 2019. godine preuzimite OVDJE.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice