Poziv mjesnim odborima za dostavu zahtjeva za izradu proračuna za 2020. godinu

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOSILJEVO
Općinski načelnik
KLASA: 400-08/19-01/03
URBROJ: 2133/12-02-19-01
Bosiljevo, 15.10.2019.

  

MJESNIM ODBORIMA OPĆINE BOSILJEVO

 

Predmet: Izrada Proračuna Općine Bosiljevo za 2020. godinu

 

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Općine Bosiljevo za 2020. godinu te vas, u skladu s navedenim, pozivamo da dostavite prijedloge ili zahtjeve za osiguranje sredstava za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora za sljedeću godinu.

Prijedlog mora sadržavati vrstu i opseg radova i lokaciju na kojoj se nalazi komunalna infrastruktura.

Rok za dostavu prijedloga je 30. listopad 2019. godine (SRIJEDA).

Prijedloge možete dostaviti na e-mail: opcina.bosiljevo@ka.t-com.hr

 

S poštovanjem,

 

općinski načelnik

Josip Kasun

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice