Treći partnerski sastanak projekta “ZAŽELI” – Program zapošljavanja žena

Dana 8. studenog 2019. godine održan je treći partnerski sastanak projekta “Zaželi”. Predstavnicima partnera projekta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb predstavljene su provedene aktivnosti projekta nakon čega je izvršen obilazak korisnice projekta kako bi se stekao … Continue reading Treći partnerski sastanak projekta “ZAŽELI” – Program zapošljavanja žena