Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo

Na temelju članka 11. i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i
manifestacija koje provode udruge građana na području općine Bosiljevo (Službeni
glasnik Općine Bosiljevo broj 01/20} te članka 46. Statuta Općine Bosiljevo (Službeni
glasnik općine Bosiljevo broj 01/18 i 02/18} općinski Načelnik Općine Bosiljevo raspisuje  Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Bosiljevo

U nastavku se nalaze dokumenti potrebni za prijavu na Natječaj:

Odluka

PRAVILNIK

Upute za prijavitelje 2020

05.Obrazac_opisa_projekta

06_Obrazac prijave proracuna 2020.

07_Izjava o financiranim projektima 2020

08_Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2020

09_Izjava o partnerstvu 2020

10_Izjava izvoditelja aktivnosti 2020

11_Obrazac zivotopisa voditelja projekta 2020

 

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice