Javni poziv nositeljima stvarnih prava o započinjanju postupka evidentiranja cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

NC-005, Ulica iseljenika Bosiljeva u k.o. Bosiljevo

NC-006, na katastarskim česticama 28/3, 28/2, 27, 29/1, 28/1 k.o. Žubrinci

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu možete preuzeti ovdje

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice