vrtić

DJEČJI VRTIĆ „PČELICE“ BOSILJEVO

 

Dječji vrtić pri PŠ Bosiljevo započeo je s radom 1. listopada 2020. godine, a nalazi se u izdvojenom prostoru PŠ Bosiljevo.  Danas je u vrtić upisano 12 djece razvojne dobi od 3 do 7 godina, a u vrtiću je oformljena mješovita vrtićka odgojno-obrazovna skupina pod nazivom „Pčelice“. Vrtić provodi cjelodnevni program u sklopu kojeg se realizira i program predškole, za djecu u dobi od 6 i 7 godina  koja se pripremaju za polazak u prvi razred, iduće školske godine. Program predškole provodi se u trajanju od 250 sati, kako nalaže Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014).

Odgojno-obrazovnu skupinu „Pčelice“ vode dvije odgojiteljice u dvije smjene, čija je uloga stvaranje prostorno-materijalnih uvjeta primjerenih razvojnoj dobi djece u skupini, pružanje pažnje, sigurnosti i ljubavi svakom pojedinom djetetu, poticanje djece na međusobnu suradnju i uvažavanje, osiguravanje uvjeta za razvoj socijalno emocionalnih, motoričkih i kognitivnih vještina te poticanje cjelovitog rasta i razvoja djece kroz različite organizirane aktivnosti.

Općina Bosiljevo ostvarila je pravo na financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu 66.000,00 kuna.

Sredstva će biti utrošena za financiranje plaća odgojitelja.

 

Općina Bosiljevo

savjetovanje s javnošću
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
karlovačka županija
turistička zajednica
katastar
izbori