Dostava izvješća o utrošenim sredstvima za 2022. godinu

Mole se udruge s područja Općine Bosiljevo da dostave izvješće o utrošku proračunskih sredstava za 2022. godinu namijenjenih za rad udruga. Izvješće je potrebno dostaviti zbog obaveze kontrole namjenskog trošenja sredstava iz proračuna Općine Bosiljevo i izvješćivanje o tome nadležnih institucija.

Molimo Vas da nam traženo izvješće dostavite najkasnije do 28.veljače 2023.godine, na obrascu PROR-POT. Uz obrazac je potrebno priložiti i račune.

Obrazac je dostupan ovdje.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice