OBAVIJEST KORISNICIMA GROBNIH MJESTA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOSILJEVO

Jedinstveni upravi odjel

KLASA: 363-01/23-01/02

URBROJ: 2133-12-01/01-23-01

Bosiljevo, 19.01.2023.

PREDMET: Podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za izvođenje građevinsko – klesarskih radova na grobljima Bosiljevo, Pribanjci, Grabrk i Johi u Općini Bosiljevo

Poštovani korisnici grobnih mjesta,

temeljem članka 28. Odluke o grobljima ( „Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ 12/15 ) u slučaju izvođenja građevinsko- klesarskih radova na grobljima Bosiljevo, Pribanjci, Grabrk i Johi u Općini Bosiljevo, korisnici su dužni podnijeti zahtjev za početak bilo kakvih radova (građenje grobnica, postavljanje kamenih ili sličnih spomenika na grobove te za preinaku groba, uklanjanje natpisa sa nadgrobnih ploča ) u Jedinstveni upravni odjel Općine Bosiljevo.

Općina Bosiljevo će izdati suglasnost za izvođenje radova uz propisane uvjete u skladu sa čl. 28. Odluke o grobljima ( „Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ 12/15 ).

Općina Bosiljevo zabranit će radove započete bez odobrenja.

Za dodatne informacije obratite se u Jedinstveni upravni odjel Općine Bosiljevo na broj telefona 047/857-007 ili na e-mail: opcina.bosiljevo@ka.t-com.hr

S poštovanjem.

Pročelnica

Janja Furač

Zahtjev možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice