Javni poziv

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 041, u naselju Resnik Bosiljevski na k.č.br. 731, 730/3, 730/6, 730/8, 730/9, 728, 1793/4, 1802, 727, 725, 719, 720, 721, 724/1, 718/1, 717, 1793/5, 709, 708/1, 708/2, k.o. BOSILJEVO, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Cjeloviti tekst javnog poziva možete preuzeti na poveznici: Javni poziv

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice