predškol

Općina Bosiljevo ostvarila je pravo na financijsku potporu Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Općina Bosiljevo ostvarila je pravo na financijsku potporu Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini u iznosu 726,00 eura po djetetu, ukupno 9.438,00 eura.

Odluka o dodjeli sredstava dostupna je na poveznici

https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages//Dokumenti//Odluka%20o%20raspodjeli%20financijskih%20sredstava%20op%C4%87inama%20Republike%20Hrvatske%20za%20financijsku%20potporu%20za%20odr%C5%BEavanje%20i%20razvoj%20pred%C5%A1kolske%20djelatnosti%20u%202023.%20godini.pdf

Općina Bosiljevo

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice