Javni poziv

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 022, u naselju Johi na k.č.br. 785, 786/1, 786/2, 786/4, 786/5, 786/6, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 795/5, 795/6, 795/7, 796/1, 796/5, 796/4, 796/1/1, 801/4, 801/3, 802/3, k.o. GLAVICA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Cjeloviti tekst javnog poziva možete preuzeti na poveznici: Javni poziv

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice