Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Dani

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18, 118/18) i članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 46. Statuta Općine Bosiljevo (”Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 01/18 i 02/18, 03/20, 02/21 ), Općinski načelnik Općine Bosiljevo, dana 07.02.2024. godine donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Dani

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice