Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Bosiljevo za 2024. godinu

Rok za dostavu prijave je 30 dana od dana objave natječaja, odnosno do 28.04.2024. g.

Prijave se podnose na sljedeći način:

  1. preporučeno poštom na adresu: Općina Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1, Bosiljevo, „Natječaj za potpore- ne otvaraj“,
  2. osobno dostavom na adresu: Općina Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1, Bosiljevo,
  3. skenirano i potpisano na e-mail: opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr .

Dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice