Ustrojstvena jedinica pri PŠ Bosiljevo započela je s radom 1. listopada 2020. godine, a nalazi se u izdvojenom prostoru PŠ Bosiljevo.  Danas je u program upisano 12 djece razvojne dobi od 3 do 7 godina, oformljena kao mješovita odgojno-obrazovna skupina pod nazivom „Pčelice“. Provodi se cjelodnevni program u sklopu kojeg se realizira i program predškole, za djecu u dobi od 6 i 7 godina  koja se pripremaju za polazak u prvi razred, iduće školske godine. Za djecu koja nisu u cjelodnevnom boravku, program predškole provodi se u trajanju od 250 sati, kako nalaže Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014).

Odgojno-obrazovnu skupinu „Pčelice“ vode dvije odgojiteljice u dvije smjene, čija je uloga stvaranje prostorno-materijalnih uvjeta primjerenih razvojnoj dobi djece u skupini, pružanje pažnje, sigurnosti i ljubavi svakom pojedinom djetetu, poticanje djece na međusobnu suradnju i uvažavanje, osiguravanje uvjeta za razvoj socijalno emocionalnih, motoričkih i kognitivnih vještina te poticanje cjelovitog rasta i razvoja djece kroz različite organizirane aktivnosti.

Općina Bosiljevo ostvarila je pravo na financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu 66.000,00 kuna.

Sredstva će biti utrošena za financiranje plaća odgojitelja.

Općina Bosiljevo je ove godine izgradila dječje igralište pored škole , za boravak djece i aktivnosti na otvorenom i uređenom prostoru.

Igralište će biti otvoreno za igru i druženje za svu djecu u Bosiljevu.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE: 350.000,00 kuna

Iz  Proračuna Općine Bosiljevo za izgradnju igrališta osigurano je 252.204,00 kuna.

„Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade“ u vrijednosti 97.796,00 kuna.

 

Općina Bosiljevo

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice