e-Novorođenče

Općina Bosiljevo sa Ministarstvom pravosuđa i uprave potpisala je Sporazum kojim se uključila u sustav e-Novorođenče – uslugu koja između ostalog, omogućuje podnošenje zahtjeva Općini Bosiljevo radi ostvarenja prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta.

Slijedom navedenog, od 02.06.2022. godine roditelji mogu zahtjev za novčanu pomoć po rođenju djeteta podnijeti:

  • prilikom prijave novorođenog djeteta u matični ured, u kojem slučaju će matičar upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te, ukoliko ispunjavaju uvjete, putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti Općini Bosiljevo zahtjev na rješavanje
  • prijavom u sustav e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče u svega nekoliko klikova
  • osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bosiljevo

Temeljem odredbi Socijalnog programa Općine Bosiljevo ( Službeni glasnik br. 6/22) pravo na novčanu pomoć ostvaruje se u obliku:

  • jednokratne novčane pomoći u iznosu 665,00 €.

UVJETI:

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje roditelj državljanin Republike Hrvatske, ako oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Bosiljevo, a jedan roditelj neprekidno najmanje dvije (2) godine prije rođenja djeteta.

Za ostvarivanje ovog prava pored osnovnih kriterija za ostvarivanje prava potrebno je po rođenju djeteta dostaviti rodni list djeteta, potvrdu o prebivalištu za oboje roditelja, te potvrdu o prebivalištu za novorođeno dijete, a u slučaju samohranog roditelja rješenje ili potvrdu odgovarajuće ustanove o statusu samohranog roditelja.

Preduvjet za ostvarivanje ove pomoći su i uredno podmirene obveze kućanstva u kojem žive roditelji (samohrani roditelji) za obveze po osnovi komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostalo.

Prednost podnošenja zahtjeva za ostvarenjem prava na novčanu pomoć po rođenju djeteta putem usluge e-Novorođenče je što roditelji (više) Ne moraju dolaziti osobno, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani kroz usluge e-Novorođenče.

*Zahtjevi se  i dalje mogu podnositi putem obrasca, osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bosiljevo:

https://bosiljevo.hr/programi/

Sredstva za pomoć opremanja novorođenčadi isplaćivat će se na tekući račun otvoren kod poslovne banke.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice