Izgradnja ograde na centralnom groblju u Bosiljevu

ograda naslovna

Naziv projekta: Izgradnja ograde na centralnom groblju u Bosiljevu

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti omogućit će se unapređenje i poboljšanje opremljenosti centralnog groblja u Općini Bosiljevo kroz postavljanje ograde na istome i unapređenje kvalitete pružanja lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo Općine Bosiljevo koje su vezane za dostojanstvenu sahranu odnosno počivalište pokojnika, a čime će se izravno doprinijeti podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva i poboljšanju životnih uvjeta u ruralnoj sredini. Neadekvatna komunalna opremljenost u ruralnim područjima uzrok je negativnih demografskih trendova i procesa depopulacija ruralnih prostora, stoga je ovo ulaganje fokusirano na zadržavanje postojećeg stanovništva i doseljavanje novog te na osiguravanje održivog razvoja lokalnog područja

Ciljevi projekta:

  1. Izgrađena i postavljena ograda i uređeno groblje Bosiljevo
  2. Dostizanje uvjeta za nesmetano korištenje i održavanje groblja
  3. Povećanje kvalitete pogrebnih usluga kroz povećanu pristupačnost groblju
  4. Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini te podizanje kvalitete životnog prostora u Općini Bosiljevo

Očekivani rezultati:

Uređeno i opremljeno groblje Bosiljevo za ispraćaj i ukop pokojnika, omogućeno kretanje i komunikacija unutarnjim stazama između grobnih polja, uređena lokalna infrastruktura.

Ukupna vrijednost projekta: 30.023,23 EUR (226.210,00 kn)

Iznos potpore: 19.949,83 EUR (150.312,00 kn)

Vlastita sredstva: 10.073,39 EUR (75.896,29 kn)

Razdoblje provedbe: 2020-2025

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice