2018.

20. 12. 2018.

Prilog III. – Projektni zadatak

Dokumentacija za nadmetanje – usluge izrade projektno- tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu na području Općine Bosiljevo


2017.


09.10.2017.


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Bosiljevo

2016.


16.12.2016.


Troškovnik – rekonstrukcija javne rasvjete

Poziv za dostavu ponude -rekonstrukcija javne rasvjete – 2016.

DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BOSILJEVO

16.12.2016.


Troškovnik – groblja Johi, Pribanjci, Bosiljevo

Poziv za dostavu ponude – radovi na uređenju pješačkih staza na groblju Johi, Pribanjci i Bosiljevo-2016.

DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-RADOVI NA UREĐENJU PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJIMA-2016

30.06.2016.


DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-ASFALTIRANJE-CESTA
Poziv za dostavu ponude – asfaltiranje cesta 
Troškovnici – asfaltiranje 

2015.


Poziv za dostavu ponude – asfaltiranje – 2015.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-ASFALTIRANJE CESTA 2015

Troškovnici -asfaltiranje cesta -2015

2014.


  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-ASFALTIRANJE CESTA 2014

Troškovnici-asfaltiranje cesta 2014

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-SANACIJA ZELENKA

TROŠKOVNIK-SANACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA ZELENKA

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

IZMJENE I DOPUNE

NABAVA DIZEL GORIVA 2014

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

TROŠKOVNICI-KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-STARI GRAD 2014

Troškovnik-Stari grad Bosiljevo 2014

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-NABAVA KONTEJNERA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-PRIJEVOZ POKOJNIKA

2013.


  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Nabava dizelskog goriva – Eurodiesel

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Izvođenje interventnih radova na održavanju krovne konstrukcije i konzervatorsko-restauratorski radovi na Starom gradu Bosiljevo

2012.


  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Izvođenje interventnih radova na krovu okrugle kule Starog grada Bosiljevo

riječ načelnika
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
karlovačka županija
grad duga resa
tz duga resa
katastar
izbori za eu parlament
izbori u bosiljevu
lokalni izbori