2023.


26.07.2023.

Poziv na dostavu ponuda za „Sanacija zgrade Općine Bosiljevo izvođenjem prekida kapilarne vlage kod unutarnjih, nosivih i veznih zidova“

Rok za dostavu ponuda je 07.08.2023.g. do 11,00 sati.

Ponude se dostavljaju na e-mail: opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr


18.07.2023.

Poziv na dostavu ponuda za „Sanacija vlage u objektu dječjeg vrtića „Pčelice“

 

Rok za dostavu Ponuda je: 27.07.2023.g. do 11,00 sati.

Ponude se dostavljaju na e-mail: opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr .


2022.


21.04.2022.

Postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Bosiljevo


08.04.2022.

Postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada s područja općine Bosiljevo


2021.


08.10.2021. 

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga „Izrade dokumentacije za uređenje Starog grada Bosiljevo- kapelica Sv. Ane“

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu te ocjeni ponuda

Obavijest o pogreški u dokumentaciji za nabavu

Dokumentacija za nadmetanje – nabava usluga – Izrada dokumentacije za uređenje Starog grada Bosiljevo – kapelica Sv. Ana-


07.06.2021. 

Poziv na dostavu ponuda za „Dječje igralište vrtića u sklopu OŠ Bosiljevo – usluga izrade, dobave i ugradnje sprava i ostale opreme“

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA SPRAVA I OSTALE OPREME DJEČJE IGRALIŠTE

Prilog II  Troškovnik vanjska oprema dječje igralište – vrtić Bosiljevo

Dječje igralište vrtića u sklopu OŠ Bosiljevo – glavni projekt

 


2018.


20. 12. 2018.

Prilog III. – Projektni zadatak

Dokumentacija za nadmetanje – usluge izrade projektno- tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu na području Općine Bosiljevo


2017.


09.10.2017.


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Bosiljevo

2016.


16.12.2016.


Troškovnik – rekonstrukcija javne rasvjete

Poziv za dostavu ponude -rekonstrukcija javne rasvjete – 2016.

DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BOSILJEVO

16.12.2016.


Troškovnik – groblja Johi, Pribanjci, Bosiljevo

Poziv za dostavu ponude – radovi na uređenju pješačkih staza na groblju Johi, Pribanjci i Bosiljevo-2016.

DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-RADOVI NA UREĐENJU PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJIMA-2016

30.06.2016.


DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-ASFALTIRANJE-CESTA
Poziv za dostavu ponude – asfaltiranje cesta 
Troškovnici – asfaltiranje 

2015.


Poziv za dostavu ponude – asfaltiranje – 2015.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-ASFALTIRANJE CESTA 2015

Troškovnici -asfaltiranje cesta -2015

2014.


  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-ASFALTIRANJE CESTA 2014

Troškovnici-asfaltiranje cesta 2014

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-SANACIJA ZELENKA

TROŠKOVNIK-SANACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA ZELENKA

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

IZMJENE I DOPUNE

NABAVA DIZEL GORIVA 2014

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI

TROŠKOVNICI-KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-STARI GRAD 2014

Troškovnik-Stari grad Bosiljevo 2014

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-NABAVA KONTEJNERA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE-PRIJEVOZ POKOJNIKA

2013.


  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Nabava dizelskog goriva – Eurodiesel

  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Izvođenje interventnih radova na održavanju krovne konstrukcije i konzervatorsko-restauratorski radovi na Starom gradu Bosiljevo

2012.


  • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Izvođenje interventnih radova na krovu okrugle kule Starog grada Bosiljevo

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
katastar
izbori
predskola pcelice