Sukob interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN broj 120/16) OPĆINA BOSILJEVO, ULICA ISELJENIKA BOSILJEVA 1, 47 251 BOSILJEVO, OIB:08374469913, kao javni naručitelj objavljuje:

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima Općina Bosiljevo sukladno odredbama članka 75. do članka 83. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

 

  1. PAGAL proizvodno uslužni obrt, vl. Josip Kasun, Bosiljevo 15, 47 251 Bosiljevo
enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice