• Načelnik općine: Josip Kasun
 • Zamjenik načelnika: Damir Brozinić

 

Jedinstveni upravni odjel

 • Pročelnica: Janja Furač, mag.ing.traff.
 • Viši upravni referent- komunalni redar: Marina Filipčić, iur.
 • Referent za računovodstvo i financije: Ljiljana Čepuran, oecc.
 • Čistačica i komunalni radnik: Katica Čavrak

 

Projekt „ZAŽELI“

 • Voditeljica projekta: Martina Zorko, dipl.ing.agr.
 • Administratorica: Marina Župan, oecc.

 

Zaposlene žene na projektu  „ZAŽELI“

 • Anita Kolić
 • Biserka Brletić
 • Gordana Butorajac
 • Marijana Rožić
 • Mirjana Barić
 • Pava Štefanac
 • Renata Korenić
 • Biserka Marković
 • Tamara Kolić
 • Vesna Kasunić
savjetovanje s javnošću
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
karlovačka županija
grad duga resa
turistička zajednica
katastar
izbori