Vijećnici u mandatu 2021. – 2025. 

  1. Marijan Mateša, DHSS
  2. Mario Rendulić, DHSS
  3. Josipa Petković, DHSS
  4. Željko Kolić, DHSS
  5. Dijana Špelić, DHSS
  6. Sandra Ulaković, HDZ
  7. Zlatko Tonković, HDZ
  8. Josip Blažić, HDZ
  9. Nikola Mrzljak, HSS-SDP

 

Sprječavanje sukoba interesa

Obveze predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa koji je stupio na snagu 25. prosinca 2021. godine („Narodne novine“  broj 143/21) (u daljnjem testu: Zakon) uređuje se sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te između ostalog, obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalnih samouprava odnosno vijećnika općinskog vijeća.
Sukladno članku 4. stavak 3. vijećnik je dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da je vijećnik  dužan pisanim putem u roku 15 dana obavijestiti Općinsko vijeće o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Općinom Bosiljevo te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Općina Bosiljevo osnivač ili član.

 

Udjeli vlasništva u poslovnim subjektima

OPG MARIJAN MATEŠA
Vlasnik: Marijan Mateša
OIB: 74165426457
MB: 20803
Sjedište: Mateše 14a, 47 251 Bosiljevo
Postotak poslovnog udjela: 100%

OPG ŽELJKO KOLIĆ
Vlasnik: Željko Kolić
OIB: 20692106776
MB: 210443
Sjedište: Podumol 1, 47 251 Bosiljevo
Postotak poslovnog udjela: 100%

OPG MRZLJAK
Vlasnik: Nikola Mrzljak
OIB: 00791978198
MB: 249663
Sjedište: Dugače 5a, 47 251 Bosiljevo
Postotak poslovnog udjela: 100%

OPG BLAŽIĆ
Vlasnik: Josip Blažić
OIB: 26285161309
MB: 244284
Sjedište: Kasuni 19, 47 251 Bosiljevo
Postotak poslovnog udjela: 100%

Radna tijela Općinskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanje:
1. Dijana Špelić, predsjednica
2. Marko Markušić, član
3. Sandra Ulaković, član
Mandatna komisija:
1. Marko Markušić, predsjednik
2. Željko Kolić, član
3. Dijana Špelić, član
Odbor za statut i poslovnik:
1. Marko Markušić, predsjednik
2. Željko Kolić, član
3. Nikola Mrzljak, član
Odbor za proračun i financije:
1. Sandra Ulaković, predsjednica
2. Dijana Špelić, član
3. Željko Kolić, član

 

Mandat 2017. – 2021.

enovorođenče
savjetovanje s javnošću
itransparentnost-1.jpg
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zazeli naslovna
wifi4eu
groblje
turistička zajednica
izbori
predskola pcelice