ZAPISNICI SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


MANDAT 2017. – 2021. 

savjetovanje s javnošću
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
karlovačka županija
grad duga resa
turistička zajednica
katastar
izbori