ADRESA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE:

CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA d.o.o.

Mostanje 49, Karlovac

Tel: 047/654-461

Mob: 098 1896 99 99

savjetovanje s javnošću
transparentna javna nabava
strategija razvoja
strategija upravljanja imovinom
zaželi
wifi4eu
groblje
karlovačka županija
turistička zajednica
katastar
izbori